....ยินดีต้อนรับ....

...ยินดีต้อนรับทุกท่าน...เข้าสู่เว็บบล็อกโรงเรียนวัดท่าเรือ...


วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ.......ทุกท่านเข้าสู่เว็บบล็อกโรงเรียนวัดท่าเรือ
หมู่ 2  ตำบลแพงพวย    อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 55


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ(ภาคกลางวัน)